+32 (2) 410 25 03

Disclaimer

Algemeen

U hebt toegang tot de site van TRAFFIMEX NV. TRAFFIMEX behoudt te allen tijde het recht de inhoud van haar site te wijzigen of aan te passen en producten te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen zonder daarvan voorafgaandelijk melding te maken.

Door het gebruik van de site verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe om deze na te leven.

Beperkte aansprakelijkheid

TRAFFIMEX spant zich in om de inhoud van de site zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud van de site onvolledig en/of onjuist is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal TRAFFIMEX alle mogelijke inspanningen leveren om dit recht te zetten. TRAFFIMEX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke tekortkomingen.

De producten op deze site worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak tot de juistheid van hun beschrijving. De producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TRAFFIMEX.

Prijzen en informatie over de producten op deze website vallen onder specifiek voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claim indienen tegen TRAFFIMEX. TRAFFIMEX kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor hyperlinks naar websites of diensten van derden die in deze site zijn opgenomen.

TRAFFIMEX garandeert de goede werking van deze site niet en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een storing of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website, noch voor enige andere schade, direct of indirect, die het resultaat zou zijn van het gebruik van deze website.

Intellectuele rechten

De inhoud van deze site, lay-out, structuur, source codes, programmatie, afbeeldingen, foto's, animaties, logo's, merken, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, audiovisuele werken, teksten, gegevens, muziek e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan TRAFFIMEX of rechthoudende derden.

Het kopiëren, verspreiden en/of elk ander gebruik van teksten, afbeeldingen of andere gegevens opgenomen in de webwinkel is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TRAFFIMEX, met uitzondering van en slechts voor zover anders bepaald in de regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), of tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

© TRAFFIMEX 2014

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »